Home
 
gebruikersnaam  
 
wachtwoord  
Gegevens onthouden
 
     

 
   OVER UVDT

Innovatieprojecten UvdT2
Doelstelling
Innovatiethema's
Deelnemers UvdT1
Deelnemers UvdT2
Deelnemers UvdT3
Innovatieprojecten UvdT1
Innovatieprojecten UvdT2
Innovatieprojecten UvdT3
Organisatie
Kennispartners
Leveranciers
Vragen en opmerkingen
Innovatieprojecten en cases UvdT1

UvdT 1-project: Groove.me

Een coalitie van twee bedrijven, actief in de educatieve sector, ontwikkelde een lesmethode Engels onder de naam Groove.me, waaraan de leerlingen zelf input kunnen geven via de sociale media.

Groove.me

In het innovatieproject werd een pilot gerealiseerd op het gebied van co-creatie met kinderen van lesmateriaal voor het basisonderwijs door inzet van sociale media. Daarin is praktijkonderzoek gedaan naar hoe co-creatie met kinderen op een effectieve manier kan worden georganiseerd en ingezet bij de ontwikkeling van les- en ontwikkelingsmaterialen voor thuis en op school.

Nagegaan is in welke mate het instrument van co-creatie met kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar de kwaliteit van lesmaterialen kan verhogen en op welke wijze co-creatie met kinderen effectief en efficiënt georganiseerd kan worden. Ook is in de praktijk onderzocht of sociale media een vruchtbaar platform zijn voor het realiseren van co-creatie met de eindgebruikers bij ontwikkeling van lesmaterialen.

Met de uitvoering van de pilot werd praktische ervaring opgedaan aan de hand waarvan een methode kon worden ontwikkeld voor het betrekken van kinderen bij de digitalisering van de lesmethoden om uiteindelijk een hoger leerrendement te behalen.

De in het praktijkonderzoek opgedane kennis en ervaring is afgerond met een project waarin kinderen Engels leren aan de hand van muziek, waarbij gezocht is naar de mogelijkheid om de kinderen daarin zelf een input te laten geven via sociale media. Deze collectief ontwikkelde lesmethode onder de naam Groove.me is inmiddels succesvol geïmplementeerd en op de markt gebracht: een op de twee scholen die een nieuwe lesmethode Engels nodig heeft, kiest voor Groove.me.

De in collectiviteit ontwikkelde co-creatie methode met kinderen en alle daarbij opgedane kennis en ervaring passen de coalitiepartners inmiddels ook toe op ander lesmateriaal en andere vakken. Het project resulteerde aldus in nieuwe innovatieve technieken en een procesinnovatie, die door de samenwerkende partijen vrijwel dagelijks in nieuwe concrete projecten kan worden toegepast.

Als vervolg op de ontwikkeling van dit vernieuwende lesconcept voor Groove.me heeft Blink Uitgevers een tweede bedrijf opgericht, namelijk Blink Educatie. Deze educatieve tak van de uitgeverij heeft inmiddels al meerdere nieuwe lesprogramma’s op de markt gebracht waarvoor Gynzy het interaction design ontwikkelde. Na afronding van het IPC-project zijn de coalitiepartners blijven samenwerken.

Het project werd uitgevoerd door Gynzy en Blink Uitgevers.
Gynzy is een internet educatie bedrijf dat zich richt op het ontwikkelen van software en content voor digitale schoolborden.
Blink Uitgevers is een educatieve uitgeverij die crossmediale kinderconcepten ontwikkelt. Bij ouders en kinderen is het bedrijf vooral bekend als uitgever van Bobo, Okki, Taptoe, National Geographic Junior en www.slimmerspelen.nl.

terug 

UvdT 1-project: Educatieve versie van Collapsus

Codename Future, ontwikkelaar van innovatief, activerend digitaal lesmateriaal, en productiebedrijf Submarine, hebben in hun collectieve innovatieproject een online applicatie, c.q. een educatieve versie ontwikkeld van een multimediale “experience”, namelijk Collapsus, ook wel the energie risk conspiracy genoemd.

lees meer >>> 

UvdT 1-project: Instant website met enterprise CMS

Twee uitgevers van vakinformatie hebben in het kader van “Uitgeverij van de Toekomst I” gezamenlijk een crossmediaal platform ontwikkeld en dit gecombineerd met de innovatie van het uitgeefproces en de redactionele workflow.

lees meer >>> 

UvdT 1-project: Internationale website en nieuwsbriefmodule

Speciaal gericht op de online uitgave e-commerefacts is een internationale website en nieuwsbrief op het gebied van cross border e-commerce ontworpen, ontwikkeld en gerealiseerd. Het daartoe speciaal gebouwde content management systeem biedt de mogelijkheid om in drie talen te publiceren.

lees meer >>> 

UvdT 1-project: Mobiele site met content alliantie

In een collectief innovatieproject van Urban Connect en De Groene Amsterdammer werd een crossmediaal content-, verkoop- en distributiekanaal ontwikkeld.

lees meer >>> 

UvdT 1-project: Model voor content sharing

Twee crossmediale uitgevers op de markt van consumenten elektronica, in feite concurrenten die elkaar in de praktijk aanvullen qua content, hebben gezamenlijk een model voor content sharing ontwikkeld.

lees meer >>> 

UvdT 1-project: Online mobiel registratiesysteem voor congressen

In een innovatieproject hebben Magenta Publishing en Jakajima samengewerkt aan de ontwikkeling, koppeling en online toepassing van specifieke congressoftware in combinatie met het gebruik van sociale media. Het systeem werd ontwikkeld ten behoeve van de registratie en logistiek van het E-reading and Tablet Event.

lees meer >>> 

UvdT 1-project: Platform voor licenties

Een coalitie van twee bedrijven binnen “Uitgeverij van de Toekomst I” richtte zich op de ontwikkeling en creatie van een online licentie/rechten tool. Het project resulteerde in een crossmediaal distributiekanaal, in combinatie met een online applicatie.

lees meer >>> 

UvdT 1-project: Profiel pagina

In een gezamenlijk project hebben Emerce BV en Villamedia Uitgeverij BV voor hun community een profiel omgeving gecreëerd rondom een centrale database.

lees meer >>> 

UvdT 1-project: Search Engine marketing-dienst voor MKB

Brancheorganisatie en uitgever van vakinformatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) en vakbladuitgeverij MYbusinessmedia ontwikkelden gezamenlijk een online applicatie en adviesdienst gericht op b-2-b, namelijk een Search Engine Marketing-dienst voor MKB-bedrijven. 

lees meer >>> 

       
 
 
Uitgeverij van de Toekomst | Stationsplein 28 | 1382 AD Weesp | T: 0294 - 41 09 19 | E: info@uvdt.nl | I: www.uvdt.nl


Disclaimer


© 2011, UVDT. All rights reserved.